Fontys International Business School (FIBS)

Lectoraat Euregionalisering

De Fontys International Campus heeft door de jaren heen talloze ervaringen opgedaan met en omvangrijke kennis opgebouwd over grensoverschrijdende samenwerking en wil deze kennis graag delen met (regionale) bedrijven en andere organisaties. Mede daarom heeft de Fontys International Business School (FIBS) sinds 2013 een Lectoraat Euregionalisering. Het Lectoraat is een van de regionale spelers en fungeert voor Fontys intern, maar ook extern als aanspreekpunt voor kwesties betreffende grensoverschrijdende samenwerking. Regionale organisaties en bedrijven kunnen gebruik maken van de expertise en het netwerk van het Lectoraat, waarbij geheel in lijn van een opleidingsinstituut de inzet van studenten-stagiairs centraal staat.

De doelstelling van het Lectoraat Euregionalisering is om studenten en afgestudeerden te binden aan deze grensregio. Studenten zullen tijdens hun studie al meer en meer euregionaal georiënteerd en op de grensregio geconcentreerd raken. Deze euregionale oriëntatie vindt plaats in de zogenaamde Euregional Streams, die naast de International Streams binnen de FIBS een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Kortom: FIBS leidt studenten op voor een baan bij een internationale organisatie, maar ook het opleiden van euregionale experts, die na hun studie in deze grensregio willen blijven wonen en werken is een belangrijk speerpunt.

Wat houdt Euregionalisering binnen het onderwijs van FIBS concreet in?

Studenten lopen aan weerszijden van de grens stage en hebben de mogelijkheid een Euregionale Minor ter verdieping te volgen. Ook binnen de bestaande bacheloropleidingen wordt aandacht besteed aan onder meer het vergelijkend perspectief tussen Nederland en Duitsland in relatie tot verschillende vakgebieden, de relatie tussen een grensregio en de Europese Unie, taalonderwijs en het laten zien van en werken met concrete grensoverschrijdende projecten. Bovendien organiseert het Lectoraat zeer regelmatig activiteiten onder de naam Fontys Crossing Borders, waar studenten, docenten en vaak ook regionale spelers welkom zijn. Naast de verdieping op één van de speerpunten van Euregionalisering – grensoverschrijdende samenwerking/taal en cultuur/(vakinhoudelijk) landenvergelijkend of thema’s die tot een groter Europees perspectief behoren – dienen de Fontys Crossing Borders activiteiten ook als netwerkmogelijkheid tussen studenten en mogelijke werkgevers en tussen regionale bedrijven en organisaties.

http://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-International-Business-School/Lectoraat-International-Business-and-Management-in-Euregional-Perspective.htm

Contact Lectoraat Euregionalisering (FIBS, Fontys International Campus, Venlo)

Dr. Mariska van der Giessen
Tegelseweg 255
5912 BG Venlo
E-Mail: m.vandergiessen@fontys.nl

Vincent Pijnenburg
Tegelseweg 255
5912 BG Venlo
E-Mail: v.pijnenburg@fontys.nl

Ted Jonkers
Tegelseweg 255
5912 BG Venlo
E-Mail: t.jonkers@fontys.nl / fibs-crossingborders@fontys.nl