Colofon

Colofon

Adres

Business Club Maas Rhein
t.a.v. Secretariaat
Tegelseweg 255, Building W1 room 0.21
P.O. Box 141
5900 AC Venlo (NL)
Tel. +31 (0) 6 45746388 / +31(0) 6 54940725
E-Mail | Internet

Onze KvKnr.: 41064751

Business Club Maas Rhein is een Stichting (Stichting Nederlands-Duitse Businessclub in de Euregio Rijn-Maas-Noord) die is vrijgesteld van btw. De vrijstelling is gegeven voor de activiteiten die we als Business Club uitvoeren: lezingen, excursies en rondleidingen. Derhalve heeft Business Club Maas Rhein ook geen BTW nummer en brengen wij geen BTW in rekening. Wij vermelden dus geen BTW op onze facturen voor lidmaatschap of sponsoring.


Webdesign

Van der Aa media
Schoolstr. 4
NL-6096 AS Grathem
Tel.: +31 475 – 210 456
E-Mail | Internet

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij BC Maas-Rhein. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van BC Maas-Rhein is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan BC Maas-Rhein niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. BC Maas-Rhein aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. BC Maas-Rhein geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.